Zorg

Binnen PHAROS advocaten heeft de zorgsector onze bijzondere aandacht. Dat is nodig, want de zorgsector en de regelgeving die betrekking heeft op de zorg verandert snel.

Wij adviseren (woon-)zorginstellingen op velerlei gebied. Als vastgoedspecialisten begeleiden wij de ontwikkeling van zorgvastgoed van A tot Z. Vanaf de aanbesteding tot en met de realisatie en exploitatie van het zorgvastgoed kunnen wij u van dienst zijn.

Wij geven vorm aan de contracten tussen zorginstellingen en hun cliënten. Deze contracten hebben veelal elementen van zorg en huur, waarbij onder andere het woningwaarderingstelsel voor (on)zelfstandige woonruimte een belangrijke rol speelt. Kennis van de regelgeving op beide gebieden is daarbij van groot belang.

Daarnaast staan wij zorgaanbieders bij in vraagstukken over fusies, samenwerkingsverbanden en organisatiestructuren. PHAROS advocaten helpt samenwerkingsverbanden tot stand te brengen maar lost ook geschillen op binnen maatschappen van medisch specialisten, zowel als partijadviseur als in de rol van mediator.

Governance speelt binnen de zorgsector een steeds grotere rol. Het in de sector toegenomen inzicht dat transparantie van groot belang is heeft geleid tot de Governancecode Zorg 2017, die op 1 januari 2017 van kracht is geworden. Bestuurders en toezichthouders in de zorgsector dienen deze te implementeren. PHAROS advocaten kan daarbij van dienst zijn, zowel bij het in kaart brengen van de gevolgen voor uw organisatie alsook bij het borgen van de praktische uitvoering van deze Zorgcode.