Woonfraude: direct aanpakken! Maar hoe?

Download PDF

Onderverhuur

Het aanpakken van woonfraude staat bij veel woningcorporaties, de VNG en de minister hoog op de agenda. Een vorm van woonfraude is illegale onderverhuur van sociale huurwoningen. Maar hoe spoort een woningcorporatie illegale onderverhuur op, en welke sancties heeft zij tot haar beschikking?

Verslag minister Plasterk

Minister Plasterk voert hierover overleg met Aedes en de VNG. Op 15 september jl. deed hij in een brief verslag aan de Tweede Kamer http://bit.ly/2xgE4a9

Voorkomen is beter dan genezen; neem in de huurovereenkomst op dat onderhuur niet is toegestaan

De minister noemt in zijn brief de mogelijkheid voor een woningcorporatie om de huurovereenkomst te ontbinden indien zij illegale onderverhuur ontdekt. Terecht stelt de minister dat het belangrijk is om in de huurovereenkomst duidelijk op te nemen dat onderverhuur niet is toegestaan.

Een specificatie van onderhuur situaties die niet zijn toegestaan vergroot de kansen op het opleggen van een sanctie. Op overtreding van dit verbod kan de verhuurder vervolgens een boete stellen. Bij een duidelijk overtreding kan ook worden gekozen voor ontruiming van de woning in kortgeding, in plaats van ontbinding van de huurovereenkomst in een – veel langer durende – bodemprocedure.

Aanpak van woonfraude begint dus al bij de inhoud van de huurovereenkomst.

Vragen?

Wilt u meer weten over hoe u in een huurovereenkomst ‘onderhuurproof’ maakt? Neem contact met mij op.

 

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn