Woningcorporaties

PHAROS advocaten biedt woningcorporaties juridische ondersteuning op alle voor hen relevante terreinen. Het huurrecht speelt daarbij een centrale rol. Wij stellen huurcontracten op, wij adviseren in zaken over bijvoorbeeld brandveiligheid en asbest en procederen in overlastkwesties, zoals bij wanbewoning of hennepteelt. Ons Flex laywer-concept leent zich goed voor advieswerkzaamheden over huurprijzen en servicekosten. 

Ook begeleidt PHAROS advocaten woningcorporaties bij aangelegenheden zoals herstructurering en verbetering van leefklimaat in woonwijken, huisvesting van senioren en ontwikkeling van zorgvastgoed. Maar ook bij vraagstukken over governance, fusies, het aangaan van samenwerkingsverbanden en duurzaamheid kunt u bij ons terecht. 

Door onze kennis op het gebied van ruimtelijke ordening treden wij vaak op als (sparring-)partner van woningcorporaties bij onderhandelingen met gemeenten over beoogde ontwikkelingen, vergunningen en bestemmingsplannen. 

Daarnaast zetten wij onze kennis van het bouwrecht in voor woningcorporaties bij ontwikkeling van nieuwe projecten en bij renovatie-, service- en onderhoudsprojecten.  

Uiteraard zorgen wij ervoor dat we van alle nieuwe wetgeving die voor woningcorporaties van belang is op de hoogte zijn en adviseren wij over de gevolgen daarvan, zoals op het gebied van volkshuisvestingsrecht (BBSH), scheiding van Diensten van Algemeen Economisch Belang-activiteiten (DAEB) en niet-DAEB-activiteiten en de Wet Doorstroming Huurmarkt. Nieuwe regelgeving die de sector voor uitdagingen stelt, maar ook kansen biedt.