Verkorting termijn vakantieverhuur (AirBNB) van 60 naar 30 dagen (in Amsterdam)

Download PDF

De gemeente Amsterdam heeft vandaag 10 januari 2018 het volgende bericht naar buiten gebracht:

“Vanaf 1 januari 2019 kunt u nog maximaal 30 dagen per jaar uw woning verhuren. Nu is dat 60 dagen. Met de verkorting van de termijn wil het college de negatieve invloed van vakantieverhuur beperken. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om de woning onder bepaalde voorwaarden te verhuren aan toeristen.”

Airbnb heeft vandaag nog meteen gereageerd met een brief aan het college van burgemeester en wethouders met de volgende boodschap:

“De Airbnb-gemeenschap – bestaande uit 19.000 Amsterdamse verhuurders – is teleurgesteld in uw voornemen om grote hotels te laten prevaleren boven Amsterdamse gezinnen die hun woning af en toe delen, en hen te straffen voor de tekortkomingen van andere platformen om verantwoord vakantieverhuur te promoten”

Vanuit juridisch perspectief is van belang of Airbnb gelijk heeft en de verkorting van 60 naar 30 dagen een schending van het eigendomsrecht oplevert, of de gemeente Amsterdam, die stelt dat een woning die 60 dagen per jaar via Airbnb wordt verhuurd, geen hoofdverblijf meer is van de bewoner en om die reden in die gevallen sprake is van onttrekking van een woning aan woningvoorraad.

Tegen de wijziging van de Huisvestingsverordening, waar de nieuwe maatregel in zal worden opgenomen, kan geen bezwaar of beroep worden ingediend, zodat vermoedelijk pas duidelijk wordt wie van beide partijen gelijk krijgt nadat de rechter hierover heeft geoordeeld bij de eerste handhavingszaken.

Matthijs Niermeijer

Ik voer mijn praktijk vanuit een gecombineerde belangstelling voor het recht en ondernemerschap. Hoe kan ik ondernemers en andere partijen bijstaan in hun bedrijfsvoering, is een vraag die ik mij altijd stel. De combinatie van een advies- en procespraktijk maakt het werk als vastgoedadvocaat zo interessant en uitdagend. Meer over mij. m.niermeijer@pharosadvocaten.nl / 06-53 843 322

Andere blogs