Gemeente en huurder mogen zonder toestemming van de eigenaar een huurwoning veranderen

Op 1 januari 2015 zal de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking treden. Eén van de doelstellingen van die wet is dat maatschappelijke [...]