Wetsvoorstel verhuurderheffing: de stand van zaken / Herziening gerechtelijke kaart

In de nieuwsbrief van december 2012 bespraken wij het wetsvoorstel verhuurderheffing dat op 21 november 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit [...]

Wetsvoorstel invoering verhuurderheffing / Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten

Op 21 november 2012 is dit wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Deze week vergadert de Eerste Kamer hierover. Dit voorstel zal vooral gevolgen hebben [...]