• Nederlands
  • English

Duidelijkheid Hoge Raad over ontvankelijkheid verzoek(er) tot benoeming deskundige (huurprijswijziging)

De wettelijke regeling voor huurprijsherziening bij bedrijfsruimte (zoals winkelruimte) geeft in artikel 7:303 BW de mogelijkheid voor verhuurder of huurder te [...]

Indeplaatsstelling bij faillissement huurder

Vandaag de dag gaan helaas veel winkels failliet. De curator van de failliet kan belang hebben bij de verkoop van de onderneming. Denk hierbij aan het [...]

De Bedrijfshuuradviescommissie stopt

De Bedrijfshuuradviescommissie, verder te noemen: “BHAC”, adviseert partijen en rechters over huurprijsaanpassingen bedrijfsruimte (bedrijfsruimte in de [...]

De Tweede Kamer heeft ingestemd met verruiming van de Leegstandwet

Door de financiële crisis duurt het langer voordat een woning wordt verkocht. Het komt regelmatig voor dat mensen al een nieuwe woning hebben, maar de oude [...]

Is huuropzegging winkelruimte bij renovatie mogelijk als verhuurder na renovatie meer huuropbrengsten kan genereren?

Casus De vraag naar grotere winkelruimten in de Kalverstraat en PC Hooftstraat is gegroeid. Twee verhuurders van winkelruimten in deze straten wilden hierop [...]

Wetsvoorstel verhuurderheffing: de stand van zaken / Herziening gerechtelijke kaart

In de nieuwsbrief van december 2012 bespraken wij het wetsvoorstel verhuurderheffing dat op 21 november 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit [...]

Wetsvoorstel invoering verhuurderheffing / Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten

Op 21 november 2012 is dit wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Deze week vergadert de Eerste Kamer hierover. Dit voorstel zal vooral gevolgen hebben [...]

ROZ-model winkelruimte en andere bedrijfsruimte 2012

Op 1 oktober 2012 presenteerde de Raad Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model huurovereenkomst en algemene bepalingen voor winkelruimte en andere [...]