Huurverlaging in winkelcentrum afdwingbaar bij tegenvallende ontwikkeling omliggende woonwijk?

Over winkelcentra en leegstand is op onze website eerder een blog gepubliceerd (link). Daarin kwam o.a. aan de orde dat verminderde bezoekersaantallen als [...]

Catering en huur

Bij catering in een gedeelte van een (kantoor)gebouw op basis van een cateringovereenkomst kan onbedoeld ook sprake zijn van huur. In deze blog wordt hier [...]

Winkelcentra en leegstand

Leegstand is al enkele jaren een actueel onderwerp. Voor een eigenaar/verhuurder van een winkelcentrum is het om meerdere redenen zaak om leegstand van winkels [...]

Nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke huur woonruimte

Op 9 oktober jl. is de Wet tijdelijke huur via internet ter consultatie aangeboden, zoals tegenwoordig wel vaker gebeurt. Het doel van deze consultatie, [...]

Ommezwaai Hoge Raad op het gebied van faillissementsrecht

Bij het einde van een huurovereenkomst moet een huurder voldoen aan de geldende eindopleveringsverplichtingen. Doet een huurder dat niet, dan kan een [...]