Het arrest Fraanje – Alukon over ontbinding van aannemingsovereenkomsten

De Hoge Raad heeft op 11 oktober 2019 een belangrijk arrest gewezen over ontbinding van overeenkomsten van aanneming. Overeenkomsten kunnen alleen ontbonden [...]

Ommezwaai Hoge Raad op het gebied van faillissementsrecht

Bij het einde van een huurovereenkomst moet een huurder voldoen aan de geldende eindopleveringsverplichtingen. Doet een huurder dat niet, dan kan een [...]