De ontvangsttheorie en het opzeggen van een huurovereenkomst

Een verkeerd geadresseerde opzeggingsbrief van de huurder van bedrijfsruimte kan het gevolg hebben dat de huurovereenkomst niet beëindigd wordt. In een [...]

Basisregistratie Ondergrond

In het Kadaster zijn verschillende vastgoed- en geografische gegevens geregistreerd: wat is van wie en waar lopen welke grenzen. Voor gegevens over de situatie [...]

Bevolkingskrimp als onvoorziene omstandigheid?

Onvoorziene omstandigheden De wet biedt de mogelijkheid om een overeenkomst via de rechter op verlangen van één van de partijen te wijzigen óf geheel of [...]

Gemeentegrond of niet? Bevrijdende verjaring in de praktijk

Bevrijdende verjaring
Wat is bevrijdende verjaring? Eén van de manieren waarop de eigendom van grond kan overgaan is via bevrijdende (extinctieve) verjaring. Bevrijdende [...]

Het afbreken van onderhandelingen

Een partij die in een (te) laat stadium onderhandelingen over een overeenkomst afbreekt, loopt het risico dat hij de gemaakte kosten of zelfs de gederfde winst [...]