Tips om woonfraude aan te pakken

Woonfraude houdt veel verhuurders bezig. Met name voor woningcorporaties is woonfraude een doorn in het oog. Vaak beklagen woningcorporaties zich erover dat [...]

Nieuw ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte 2015

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) stelt modelhuurovereenkomsten ter beschikking met betrekking tot o.a. woon-, winkel- en kantoorruimte. Recent is de [...]

Winstafdracht bij illegale onderverhuur

Uit een al wat eerder gewezen arrest van de Hoge Raad van 18 juni 2010 blijkt dat een woningcorporatie met succes winstafdracht kan vorderen van een huurder [...]

De verstrekkende gevolgen van de Warmtewet voor verhuurders

Met ingang van 1 januari 2014 geldt de zogenoemde Warmtewet. Deze wet legt enerzijds verplichtingen op aan leveranciers van warmte, waaronder verhuurders van [...]