De nieuwe rol van woningcorporaties

Komen de woningcorporaties in rustiger vaarwater nu op 1 juli jl. de regelgeving rond corporaties in de Woningwet ingrijpend is aangepast? Of zorgt de wet [...]