Toetsingskader redelijk voorstel ten behoeve van verduurzaming

De rechtbank Amsterdam heeft op 4 april 2019 een belangrijke uitspraak gedaan over het antwoord op de vraag of een renovatievoorstel ten behoeve van [...]

Energieprestatiecertificaat kantoorgebouwen

Op 1 oktober 2018 zou het Bouwbesluit wijzigen en in artikel 5.11 van dat Besluit worden vastgelegd dat het verboden is om een kantoorgebouw in gebruik te [...]

Energieprestatie van gebouwen

Op 27 juni 2012 behandelde de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van een [...]