De rechtspraak na het Didam-arrest

Inleiding Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest benadrukt dat er voor de overheid geen volledige contractsvrijheid geldt. Een [...]

Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan

In bestemmingsplannen is vastgelegd hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld als woning of als winkelruimte. Ander gebruik dan het [...]

Contracteren met een gemeente en het vaststellen van een bestemmingsplan

In zijn uitspraak van 9 november 2016 trekt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) de recent ingezette lijn door dat de [...]