Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan

In bestemmingsplannen is vastgelegd hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt, bijvoorbeeld als woning of als winkelruimte. Ander gebruik dan het [...]