Soort gebreken belangrijk bij nieuwbouw

Download PDF

In bouwcontracten wordt nog altijd vaak gebruik gemaakt van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 1989. Hierin staan onder meer verschillende paragrafen die handelen over gebreken voor, tijdens en na de oplevering. Als opdrachtgever is het van groot belang om de oplevering serieus te nemen en de opname goed en zorgvuldig te benaderen, zo nodig met behulp van iemand die bouwkundig is onderlegd. Ook enige juridische kennis, althans kennis van de UAV 1989 is wenselijk. Zo is bijvoorbeeld het moment van ontdekking van een gebrek of dreigend gebrek bepalend voor de kwalificatie van het soort gebrek en de vraag voor wiens rekening of risico dit komt. Ontdekt de opdrachtgever een gebrek tijdens de oplevering, dan is dat een opleveringsgebrek (tenzij de oplevering vanwege de hoeveelheid, omvang of soort gebreken wordt uitgesteld) en heeft dit tot gevolg dat de opdrachtnemer dit gebrek in beginsel dient te herstellen. Wordt het gebrek tijdens de onderhoudsperiode ontdekt dan dient de opdrachtnemer dit in beginsel ook te herstellen. Wordt het gebrek echter later ontdekt, dan kan het om een verborgen gebrek gaan en ligt het aan verschillende factoren of de opdrachtnemer dit dient te herstellen (zoals het antwoord op de vraag of de opdrachtnemer schuld heeft).

Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen waardoor er discussie ontstaat of de opdrachtnemer dient over te gaan tot herstel of vergoeding van schade en over de omvang daarvan, dan wel of de schade voor rekening van de opdrachtgever komt. Het gaat om een schier oneindige reeks. Voorbeelden: is het gebrek ontdekt in de onderhoudstermijn of niet, heeft de opdrachtgever een bepaald materiaal voorgeschreven dat het gebrek heeft veroorzaakt? Was er een directievoerder van opdrachtgever op het werk aanwezig? Is het gebrek in het opleveringsrapport vermeld of alleen in correspondentie en op welke manier? Heeft de opdrachtnemer gewaarschuwd of had hij dat moeten doen? De grote lijn is dat de opdrachtnemer aansprakelijk is voor gebreken tot en met de oplevering en daarna niet meer behoudens enkele uitzonderingen waarvan de verborgen gebreken de belangrijkste is.

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn