Samenwerkingsverbanden / Joint Ventures

Als twee of meer ondernemingen samenwerken om een bepaald product te verkopen of dienst te leveren, noemt men dat ook wel een ‘joint venture’. De deelnemers aan zo’n samenwerkingsverband behouden hun zelfstandigheid (in tegenstelling tot bij fusies). Het bundelen van krachten kan vele voordelen hebben: je kunt gebruik maken van elkaars expertise, mankracht en financiële spankracht.

Joint ventures hebben verschillende verschijningsvormen: in het ene geval wordt er een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV) aangegaan, in het andere geval richten twee (of meer) partijen samen een nieuwe “project-“B.V. of joint venture B.V. op. PHAROS advocaten begeleidt de opzet van joint ventures, de oprichting van het joint venturevehikel en de vastlegging van afspraken over de samenwerking binnen de opgerichte entiteit.

Bij de keuze voor een rechtsvorm kunnen ook fiscale motieven een rol spelen. Wij onderhouden nauwe contacten met goede fiscalisten, zodat wij u ook op fiscaal vlak op maat kunnen adviseren.

Wij behoeden samenwerkende partijen voor valkuilen als het onvoldoende managen van elkaars verwachtingen van de samenwerking, onduidelijkheid over aanspraken op goodwill en een dead lock in de besluitvorming. In dat laatste geval zijn goede uitkoop- of uittredingsregelingen (“right of first refusal”) van groot belang.

Ook als samenwerkende partijen wel met elkaar in conflict zijn gekomen treedt PHAROS advocaten op, voortvarend en gericht op een snelle oplossing.