Projectontwikkeling

Het team van PHAROS advocaten beschikt over alle benodigde competenties om bouwprojecten op een succesvolle manier te begeleiden. Of het nou de renovatie van een enkele woning betreft of een complexe gebiedsontwikkeling, nieuwbouw of stedelijke vernieuwing, particuliere panden of bedrijfspanden, wij kunnen steeds voor de juridische begeleiding op het door u gewenste niveau zorgen.

Wij hebben kennis van de regelgeving op alle bij de ontwikkeling van projecten relevante gebieden, zoals van bestemmingsplannen, milieu, flora en fauna, aanbestedingen en bouwen. Steeds houden wij daarbij de vaak complexe verhoudingen tussen stakeholders, ontwikkelaars, beleggers, overheden en bouwers in het oog.

PHAROS advocaten treedt op voor projectontwikkelaars, (ontwikkelende) woningcorporaties, voor overheden, maar ook voor particuliere opdrachtgevers.

Wij staan partijen bij in het traject van onderhandeling over de intentieovereenkomst, de raamovereenkomst, de samenwerkingsovereenkomst, de realisatieovereenkomst en stellen deze contracten ook op. Komen er kinken in de kabel en dreigen projecten in de vertraging te gaan, dan trekken wij deze vlot – zo nodig in de rechtszaal.

Ons concept van de Flex lawyer is een zeer geschikt instrument om in de vaak langdurige en arbeidsintensieve trajecten van vergunningverlening en aanbesteding regelmatig te kunnen terugvallen op een juridisch specialist van PHAROS advocaten die gedurende het gehele traject “meeloopt”. Desgewenst kunt u in dat kader tegen vriendelijke tarieven voor de duur van het project “in house” beschikken over één van onze specialisten.