Procesrecht

Niet ieder geschil laat zich oplossen zonder procedure. PHAROS advocaten beschikt over een ruime ervaring met procedures bij verschillende instanties.

In civiele zaken voeren wij regelmatig kort gedingen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank en bodemprocedures bij de rechtbank en gerechtshof.

Daarnaast voeren wij arbitrages bij diverse arbitrage instituten, zoals de raad van arbitrage in bouwgeschillen.

Ook in bestuursrechtelijke zaken waarbij overheden betrokken zijn treden wij regelmatig op in bezwaarprocedures of dienen wij zienswijzen in bij het bestuursorgaan zelf. Daarnaast vragen wij voorlopige voorzieningen bij de voorzieningenrechter en gaan wij in beroep bij de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor al deze procedures is niet alleen specialistische kennis vereist van rechtsgebied maar ook van het bewijsrecht en de procedureregels zelf. Over die kennis beschikken de advocaten van PHAROS advocaten. Dat is ook nodig, want gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen.