Procederen. Een vak apart (1)

Download PDF

Het lijkt er soms op dat partijen die procederen, maar ook hun advocaten, denken dat procederen niet meer is dan het vertellen van je verhaal aan de rechter. En dat voldoende kennis van het rechtsgebied waarop de zaak betrekking heeft (huurrecht, arbeidsrecht of welk gebied dan ook) genoeg is om goed te kunnen procederen.

Kennis van het procesrecht is noodzakelijk
Natuurlijk is het belangrijk dat een partij– schriftelijk of mondeling – duidelijk, goed beargumenteerd en juridisch onderbouwd zijn verhaal naar voren brengt. Maar er komt meer bij kijken. Er is ook kennis van het procesrecht nodig om succesvol te kunnen procederen bij een rechter.

Een belangrijk aspect in het procesrecht is dat een rechter alleen mag oordelen op basis van feiten die door de partijen zelf zijn gesteld. De vordering van de eisende partij zal gebaseerd zijn op een of meer wetsartikelen. Wetsartikelen bevatten voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een beroep op het wetsartikel te kunnen doen.

Bijvoorbeeld: indien de eiser schadevergoeding vordert omdat volgens hem de wederpartij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet is nagekomen, dan moet de eiser eerst stellen dat er een overeenkomst bestond tussen de beide partijen. Ook dient hij te stellen dat de schade het gevolg is van de wanprestatie. Dat zijn wettelijke voorwaarden voor het toewijzen van deze vordering. Daarnaast is vereist dat een stelling zo concreet mogelijk wordt onderbouwd.

Stelt een eisende partij de noodzakelijke feiten niet, of stelt hij ze wel maar onderbouwt hij ze onvoldoende, dan mag de rechter de vordering direct afwijzen.

Processuele waarheid versus de waarheid
Daartegenover staat dat de rechter de stellingen van de eiser die de verweerder niet voldoende betwist, als vaststaand beschouwt. Het maakt daarbij niet uit of de feiten die een partij stelt zich daadwerkelijk zo hebben voorgedaan. Indien een gesteld feit door de andere partij niet wordt betwist, staat het feit in de procedure vast. Zo ontstaat een “processuele waarheid” die niet hoeft overeen te komen met hoe het daadwerkelijk is gegaan.

Bij het stellen en betwisten in een procedure, speelt de advocaat een belangrijke rol. De advocaat bepaalt welke feiten van belang zijn, en welke feiten hij op welke manier en in welke volgorde naar voren brengt. Ook beoordeelt de advocaat op welke wijze hij feiten die de andere partij stelt, moet betwisten. Dit luistert heel nauw, en vergt een goede analyse van een zaak.

Procedures kunnen worden gewonnen en verloren door de wijze waarop de advocaat de regels van het procesrecht toepast. Procederen is dus een vak apart.

Heeft u behoefte aan een goede analyse van uw zaak? Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in procederen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik denk graag met u mee. U kunt mij bereiken via mail: s.arnold@pharosadvocaten.nl

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn