Overheid

PHAROS advocaten staat met regelmaat (semi-)overheden bij in allerhande juridische kwesties. Wij adviseren aanbestedende diensten niet alleen conflicten over aanbestedingen maar ook “aan de voorkant” bij opstellen van programma’s van eisen, bestekken en selectie- en gunningscriteria.

PHAROS advocaten is regelmatig betrokken bij grondtransacties van en door overheden.

Wij adviseren en procederen over alle kwesties waarmee bestuursorganen te maken krijgen, zoals omgevingsvergunningen (WABO), vergunningvrij bouwen, anterieure overeenkomsten, aansprakelijkheid, onrechtmatige overheidsdaad, bestemmingsplannen, provinciale verordeningen, onteigening, handhaven en dwangsombesluiten.

Ons Flex lawyer-concept maakt het ook mogelijk om advocaten van PHAROS advocaten voor de duur van een project tegen gunstige tarieven in house te hebben. Dit kan voor gemeenten en andere (semi-)overheden een grote toegevoegde waarde hebben, omdat wij met onze jarenlange ervaring het klappen van de zweep binnen het overheidsrecht kennen.

Ook schromen wij niet tegen overheden op te treden. PHAROS advocaten staat zowel ondernemers als particulieren bij in hun strijd tegen het soms logge overheidsapparaat. Wij weten de weg binnen overheden, maar ook in de complexe regelgeving in het overheidsrecht. Onze ervaring is dat ook geschillen met gemeenten en andere overheden oplosbaar zijn en niet altijd hoeven uit te monden in een jarenlange juridische strijd bij rechterlijke instanties. Maar als het nodig is, dan procederen wij door tot aan de Hoge Raad of de Raad van State aan toe.