Non-profit

Ook in organisaties zonder winstoogmerk kan veel geld omgaan. Juist dan, bij (sport-) verenigingen, bij goede-doel-stichtingen en bij organisaties in de gezondheidszorg is het grootste belang dat er op verantwoorde wijze met het geld wordt omgesprongen. Onder met het oog daarop is soms complexe wet- en regelgeving in het leven geroepen. PHAROS advocaten kent deze regels en ook de verhoudingen binnen non-profit instellingen, niet in de laatste plaats omdat de partners van PHAROS Advocaten zelf ook bestuurlijke functies vervullen.

Natuurlijk kunnen ook bedrijven en instellingen die Not Only For Profit (NOFP), een manier van ondernemen vergelijkbaar met sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), hoog in het vaandel hebben staan, ook bij ons terecht.

PHAROS advocaten kan helpen bij alle issues waarmee non-profit instellingen te maken krijgen, zoals het kiezen van een rechtsvorm, het opstellen van statuten en reglementen, aansprakelijkheidsvraagstukken, de verhouding tussen bestuurders en commissarissen, koop-en huurcontracten, bouw- en verbouwplannen en financieringsstructuren. En mochten er toch vragen zijn buiten onze expertise, dan weten wij de weg naar specialisten waarvoor de handen in het vuur kunnen steken.