Wetsvoorstel verhuurderheffing: de stand van zaken / Herziening gerechtelijke kaart

Download PDF

In de nieuwsbrief van december 2012 bespraken wij het wetsvoorstel verhuurderheffing dat op 21 november 2012 door de Tweede Kamer is aangenomen. Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe heffing die wordt geheven bij verhuurders van meer dan 10 huurwoningen in de gereguleerde sector, dat wil zeggen woningen waarvan de huur onder de huurtoeslaggrens ligt.

De behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 17 en 18 december 2012. Het CDA gaf aan dat het voorstel niet zal bijdragen aan meer investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing en diende daarom een motie in waarin de regering wordt verzocht om de verhuurderheffing te beperken tot 2013 en de verhuurderheffing voor 2014 en de jaren daarna te regelen in een apart voorstel. Verder vraagt de motie de regering om te komen met een voorstel voor een woningwaarderingssysteem en een verhuurderheffing die corporaties in staat stelt te blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw. Deze motie is door de kamer aangenomen. Als gevolg hiervan is de behandeling van en de stemming over de wet aangehouden.
 
De bedoeling is dat vóór 1 maart 2013 de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zullen worden geïnformeerd over de uitwerking van het voorstel. Zoals het er nu naar uitziet, zal de verhuurderheffing voor het jaar 2013 conform het oorspronkelijke voorstel doorgaan, maar zal de verhuurderheffing voor de jaren na 2013 verder vorm gegeven moeten worden. Wordt vervolgd.Herziening gerechtelijke kaart

Op 1 januari 2013 is de Wet herziening gerechtelijke kaart in werking getreden. Deze wet regelt de reorganisatie van de rechtspraak. Er komen minder rechtbanken en gerechtshoven en de werkgebieden van deze gerechten worden anders ingedeeld. De nieuwe indeling moet er voor zorgen dat aan de huidige eisen van slagvaardigheid en kwaliteit voldaan kan worden.

Het aantal zittingsplaatsen zal worden teruggebracht tot 32 locaties. De volgende kantonlocaties worden gesloten: Alphen aan den Rijn, Boxmeer, Den Briel, Delft, Den Helder, Deventer, Emmen, Gorinchem, Groenlo, Harderwijk, Heerenveen, Helmond, Heerlen, Hilversum, Hoorn, Middelharnis, Sittard-Geleen, Sneek, Terborg, Terneuzen, Tiel, Venlo, Wageningen en Winschoten.
 
Door de nieuwe indeling kan het zo zijn dat zaken ergens anders aangebracht moeten worden en de zitting op een andere locatie wordt gehouden dan u gewend bent. 

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn