• Nederlands
  • English

Nieuw stelsel heffing van griffierechten in burgerlijke zaken

Op 28 september 2010 is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee het systeem van de door gerechtelijke instanties van de procederende partijen [...]

BTW

Verhuur van (bedrijfs-)onroerende zaken is vrijgesteld van BTW. Om toch met BTW te kunnen verhuren, deden verhuurders en huurders in het verleden (tot 24 maart [...]

7:226 BW: koop breekt geen huur bij projectontwikkeling?

In de projectontwikkeling is het bestendig gebruik om, voordat er gebouwd wordt, huurovereenkomsten te sluiten en daarna het project door te verkopen aan een [...]

Uitsluiten gebreken bij verkoop woning

Regelmatig komt het voor dat een koper van een woning schadevergoeding verlangt van de verkoper voor naderhand geconstateerde gebreken wegens niet-nakoming van [...]

Aansprakelijkheid voor opzegging distributieovereenkomst

Op 24 februari jl. deed de rechtbank Arnhem (LJN: BL 6831) een opmerkelijke uitspraak in een zaak over de opzegging van een distributieovereenkomst die 37 jaar [...]

Contractbeheer: voorkomen is beter dan genezen

De huidige economische crisis zet veel zakelijke relaties onder druk. Door verminderde financiële armslag worden afspraken niet of minder goed nagekomen. [...]

Civielrechtelijke ontruiming kraakpand nog steeds mogelijk

Op 1 juni 2010 zal de Eerste Kamer stemmen over het initiatiefwetsvoorstel “Kraken en leegstand”. Het voorstel beoogt onder andere het Openbaar Ministerie [...]

Soort gebreken belangrijk bij nieuwbouw

In bouwcontracten wordt nog altijd vaak gebruik gemaakt van de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 1989. Hierin staan onder meer verschillende [...]