• Nederlands
  • English

Financiële crisis geen onvoorziene omstandigheid

De financiële crisis leidt nog steeds tot veel geschillen. Op 30 september 2009 wees de kort gedingrechter in Zutphen (LJN: BK3761) een duidelijk vonnis in [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid: Palm Invest

In de Palm Invest-zaak heeft de rechtbank Amsterdam (LJN: BK7176) op 11 november 2009 beslist dat een commercieel manager, die als tijdelijk bestuurder van [...]