• Nederlands
  • English

Gemeente aansprakelijk voor vertragingsschade

In een recent arrest van 22 oktober 2010 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de gemeente Eindhoven aansprakelijk is voor vertragingsschade van een [...]

Uitsluiten gebreken verkoop woning (2)

In een eerdere nieuwsbrief schreven wij reeds over dit onderwerp. Uit een recent vonnis bleek dat, zoals zo vaak, het aankomt op een precieze formulering van [...]

Woonboot: roerend, dus geen sprake van huur woonruimte

De vraag of een woonboot een onroerende zaak is, is onder meer van belang voor de vraag of de wettelijke bepalingen met betrekking tot woonruimte (afdeling 5 [...]

Wira: minder frustraties bij aanbestedingen

Het aanbestedingsrecht leidt nogal eens tot frustraties. Overheden voelen zich in hun mogelijkheden beperkt om te contracteren met de partij met wie men het [...]

Rechter verbiedt ontruimingen kraakpanden op grond van de nieuwe wet kraken en leegstand

Het Hof in Den Haag heeft gisteren in het hoger beroep van een kort geding bepaald dat een achttal kraakpanden in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden niet mogen [...]

Wabo per 1 oktober 2010 in werking getreden

Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. Daarmee is de omgevingsvergunning geïntroduceerd. Zesentwintig [...]

Aansprakelijkheid na uittreden/bedrijfsoverdracht v.o.f.

Als vennoten uittreden uit een v.o.f. of de v.o.f.-onderneming wordt verkocht, is het belangrijk na te gaan of contractspartners medewerking verlenen aan [...]

Gebruiksverplichting bedrijfsruimte

Leegstand leidt bij verhuurders vaak tot schade, door een negatief effect op de uitstraling en de beleggingswaarde van het pand. Uit recente uitspraken rond de [...]