• Nederlands
  • English

Wabo per 1 oktober 2010 in werking getreden

Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. Daarmee is de omgevingsvergunning geïntroduceerd. Zesentwintig [...]

Aansprakelijkheid na uittreden/bedrijfsoverdracht v.o.f.

Als vennoten uittreden uit een v.o.f. of de v.o.f.-onderneming wordt verkocht, is het belangrijk na te gaan of contractspartners medewerking verlenen aan [...]

Gebruiksverplichting bedrijfsruimte

Leegstand leidt bij verhuurders vaak tot schade, door een negatief effect op de uitstraling en de beleggingswaarde van het pand. Uit recente uitspraken rond de [...]

Nieuw stelsel heffing van griffierechten in burgerlijke zaken

Op 28 september 2010 is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee het systeem van de door gerechtelijke instanties van de procederende partijen [...]

BTW

Verhuur van (bedrijfs-)onroerende zaken is vrijgesteld van BTW. Om toch met BTW te kunnen verhuren, deden verhuurders en huurders in het verleden (tot 24 maart [...]

7:226 BW: koop breekt geen huur bij projectontwikkeling?

In de projectontwikkeling is het bestendig gebruik om, voordat er gebouwd wordt, huurovereenkomsten te sluiten en daarna het project door te verkopen aan een [...]

Uitsluiten gebreken bij verkoop woning

Regelmatig komt het voor dat een koper van een woning schadevergoeding verlangt van de verkoper voor naderhand geconstateerde gebreken wegens niet-nakoming van [...]

Aansprakelijkheid voor opzegging distributieovereenkomst

Op 24 februari jl. deed de rechtbank Arnhem (LJN: BL 6831) een opmerkelijke uitspraak in een zaak over de opzegging van een distributieovereenkomst die 37 jaar [...]