• Nederlands
  • English

De ontvangsttheorie en het opzeggen van een huurovereenkomst

Een verkeerd geadresseerde opzeggingsbrief van de huurder van bedrijfsruimte kan het gevolg hebben dat de huurovereenkomst niet beëindigd wordt. In een [...]

Energieprestatiecertificaat kantoorgebouwen op 3 november 2018 inwerking getreden

Op 30 oktober 2018 schreef ik een blog over de op 1 oktober 2018  -anders dan de aankondiging in het ontwerpbesluit- nog niet in werking getreden wijziging [...]

Energieprestatiecertificaat kantoorgebouwen

Op 1 oktober 2018 zou het Bouwbesluit wijzigen en in artikel 5.11 van dat Besluit worden vastgelegd dat het verboden is om een kantoorgebouw in gebruik te [...]

De ‘onbetrouwbare’ overheid?

Wie in het vastgoed werkt, kent het wel: een ambtenaar of een wethouder zegt iets toe (regelmatig zelfs vastgelegd in een overeenkomst), maar als puntje bij [...]

Wanneer kan een overeenkomst bij wanprestatie worden ontbonden?

De hoofdregel is dat bij iedere wanprestatie de andere contractspartij de overeenkomst mag ontbinden, tenzij… Wanneer kan een overeenkomst bij wanprestatie [...]

De informatieplicht van de verhuurder bij de tijdelijke huurovereenkomst – wees er op tijd bij!

Bent u verhuurder van woonruimte? Sluit u tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte? Let dan goed op! Deze huurovereenkomsten lijken een [...]

Minderheidsaandeelhouder in de knel; wat nu?

Algemene voorwaarden
Bij een conflict wordt een minderheidsaandeelhouder altijd weggestemd door de meerderheidsaandeelhouder in de algemene vergadering van aandeelhouders. De [...]

Goed doordachte aandeelhoudersovereenkomst voorkomt gedoe achteraf

Huurovereenkomst
Een aandeelhoudersovereenkomst is een contract waarin vooraf belangrijke zaken en onderlinge verhoudingen tussen aandeelhouders goed en duidelijk worden [...]