Middenhuur: de minister kiest positie

Download PDF

perspectief middensegment

Minister Ollongren heeft gereageerd op het rapport van oud-burgemeester van Eindhoven Van Gijzel van 29 januari jl. Van Gijzel was voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur. Aan de Samenwerkingstafel namen allerlei partijen deel die betrokken zijn bij de bouw en verhuur van woningen in het middensegment (woningen met een huurprijs tussen € 710,- en pakweg € 1.000,- per maand). Uitgangspunt is de constatering dat er veel te weinig huurwoningen in het middensegment zijn, waardoor de woningmarkt niet goed functioneert.

In haar brief van 13 maart jl. zet de minister haar plannen uiteen. Zij noemt – onder meer – twee concrete maatregelen:

Woningcorporaties
De minister wil de rol van woningcorporaties in het middenhuursegment (een “niet-DAEB” activiteit) vergroten. De minister wil niet tornen aan het uitgangspunt van de huidige Woningwet: woningcorporaties zijn en blijven werkzaam op het terrein van sociale huurwoningen. Wel wil zij de regels die woningcorporaties in acht moeten nemen voor niet-DAEB activiteiten versoepelen.

Huisvestingswet
De minister wil ook de werking van de Huisvestingswet verruimen. Nu gaat de Huisvestingswet over “goedkope” huurwoningen. De minister wil het criterium “goedkoop” wijzigen in “schaars”. Gemeentes kunnen bepalen dat in hun gemeente huurwoningen in het middensegment schaars zijn. Als gevolg daarvan kan een gemeente huurwoningen in het middensegment, net als goedkope huurwoningen, gaan toewijzen.

Vervolg
In de brief kondigt de minister concrete voorstellen aan, waaronder wetswijzigingen. Ook roept zij gemeentes en lokale spelers op om binnen de bestaande regels de handen ineen te slaan.
Een voortvarend begin. Of de maatregelen in de – weerbarstige – praktijk effect zullen hebben, is uiteraard nog maar de vraag.

Vragen? Neem contact op met Steven Arnold, s.arnold@pharosadvocaten.nl

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn