Koop & verkoop van bedrijven

PHAROS advocaten begeleidt overnames, management buy-outs en fusies van vastgoed gerelateerde – en andere bedrijven.

Bij overnames bestrijkt onze dienstverlening het gehele traject van informele verkenningen tussen partijen tot en met de closing. Wij maken geheimhoudingsverklaringen (non-disclosure agreements) op, stellen een informatiememorandum samen, maken intentieverklaringen (letters of intent/LOI), verrichten due dilligence-onderzoeken.

Als onderhandelaar bij overname processen kunnen wij bogen op jarenlange ervaring, wij stellen uiteraard ook de koopovereenkomst (Share Purchase Agreement/SPA) op en begeleiden de daadwerkelijke overdracht van de aandelen (closing).

Daarnaast worden wij regelmatig betrokken bij management buy-outs (MBO), waarbij het zittende bestuur de onderneming koopt. Wij adviseren daarbij over de voor de MBO vaak noodzakelijke uitgifte van preferente aandelen en/of verstrekking van achtergestelde leningen en over overige financieringskwesties.

Verder zijn wij betrokken bij juridische fusies, waarbij aandelen niet worden overgenomen, maar een nieuwe rechtspersoon tot stand gebracht wordt en de aandeelhouders van de fuserende rechtspersonen aandelen verwerven in de nieuwe rechtspersoon.

In het geval dat problemen zijn ontstaan naar aanleiding van een overname, bijvoorbeeld omdat een koper van mening dat hij door de verkoper onjuist is voorgelicht over de door hem gekochte onderneming, kunnen wij u ook begeleiden bij uw aanspraken op schadevergoeding of zelfs het ongedaan maken van de deal.