Koop & Levering van vastgoed

PHAROS advocaten heeft een ruime ervaring in het begeleiden van vastgoedtransacties. Meerdere advocaten bij PHAROS advocaten hebben specialisatieopleidingen vastgoedrecht voltooid, zoals de Grotius opleiding onroerend goedrecht.

In het kader van grondtransacties adviseren en procederen wij ook over aspecten van staatssteun en (Europese) aanbesteding; wij begeleiden de contacten met overheden over de verlening van vergunningen en (anterieure) overeenkomsten en wij stellen koopovereenkomsten op. Als in koopcontracten bijzondere bepalingen moeten worden opgenomen over asbest, de bodemgesteldheid en/of de financiering of andere opschortende of ontbindende voorwaarden opgenomen moeten worden, dan is maatwerk van een specialist, zoals wij die in huis hebben, onontbeerlijk.

Niet alleen de ontwikkelaar van grotere projecten is bij ons welkom, wij helpen u ook graag bij de aan- of verkoop van een particuliere woning. Als u bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met verborgen gebreken, problemen bij het verkrijgen van een financiering of een koper die de koopsom niet betaalt, dan treden wij graag voor u op.

Hetzelfde geldt als uw woning nog gebouwd moet worden en u een koop-aannemingsovereenkomst heeft gesloten. PHAROS advocaten heeft een ruime ervaring met overeenkomsten die gesloten zijn met gebruikmaking van de modellen de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en Woningborg. Wij zijn u graag van dienst.