Kenniscentrum

Kenniscentrum PHAROS advocaten organiseert studiemiddagen voor advocaten, notarissen, (bedrijfs)juristen en geïnteresseerden tegen een scherp tarief in NH Hotel Jan Tabak te Bussum. Middels onderstaande link kunt u zich aanmelden voor onze verzendlijst zodat wij u op de hoogte kunnen houden van ons aanbod per e-mail.

Aanmelden verzendlijst

Studiemiddagen

Op maandag 8 november 2021 van 14:00 tot 18:30 uur organiseert Kenniscentrum PHAROS advocaten in NH Hotel Jan Tabak te Bussum de studiemiddag ‘Goederenrecht en vastgoedtransacties’, docent prof. mr. S.E. (Steven) Bartels.

U kunt zich hier inschrijven.

De heer prof. mr. S.E. (Steven) Bartels verzorgt deze cursus. Prof. mr. Bartels is deskundig op het terrein van het burgerlijk recht, in het bijzonder op het terrein van het goederenrecht, faillissementsrecht en onroerend goed. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht.

Bartels is raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland en lid van de Asser adviesraad.

Kenniscentrum PHAROS advocaten organiseerde o.a. de volgende studiemiddagen

 • Actualiteiten burgerlijk procesrecht, docent mr. J.J. Dammingh
 • Actualiteiten Vermogensrecht, docent mr. dr. T.H.M. van Wechem
 • Koop onroerende zaken, docent mr. J.J. Dammingh
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding, docent mr. S. Bakkerus
 • Pre-contractuele fase / totstandkoming overeenkomst, afbreken onderhandelingen (letter of intent), docent mr. dr. T.H.M. van Wechem
 • Ontbinding en opzegging van overeenkomsten, docent mr. B. Krans
 • De civiele procedure onder KEI, docent mr. S. Venhuizen
 • Actualiteiten civiel procesrecht, docent mr. E. van der Hoeden
 • Actualiteiten Vermogensrecht, docent mr. C.E. Drion
 • Strategisch procederen, docent mr. dr. R.J.Q. Klomp
 • Actualiteiten Vermogensrecht, docent mr. dr. T.H.M. van Wechem
 • Methoden en technieken processtukken, docent mr. dr. L. Reurich
 • Schade en schadevergoeding, docent mr. dr. L. Reurich
 • Faillissementsrecht in de praktijk, docent mr. J.T. Jol
 • Beslag en executierecht, docent mr. T.B.R. Greve