Huurrecht

Bij PHAROS advocaten werken meerdere huurrecht specialisten die lid zijn van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA). Wij zijn uiteraard op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht en de gevolgen daarvan voor onze cliënten, zoals de Wet Doorstroming Huurmarkt.

Onze specialistische kennis strekt zich uit over het gehele huurrecht, dus zowel over het huurrecht bedrijfsruimte, betreffende de zogenoemde middenstandsbedrijfsruimte en kantoorruimte, als over het woonruimte huurrecht.

PHAROS advocaten begeleidt zowel nationale als internationale partijen bij huur-herstructureringen, verzorgt due dilligence-onderzoeken van vastgoedportefeuilles bij overnames en fungeert als sparringpartner van beleggers en vastgoedeigenaren bij beslissingen over huur en renovatie van vastgoed.

Daarnaast adviseren en procederen wij veelvuldig in huurgeschillen over huurprijsverlaging/verhoging, indeplaatsstelling, beëindiging van huurovereenkomsten, renovatie van gehuurde bedrijfsruimte en rechterlijke goedkeuring van (van de wet) afwijkende bedingen. Krachtens recente rechtspraak kan deze goedkeuring ook plaatsvinden na aanvang van de huurovereenkomst.

In het kader van het huurrecht woonruimte treden wij vaak op in overlast zaken, bijvoorbeeld bij wanbewoning of hennepteelt, bij geschillen over huurprijzen (Woning Waardering Stelsel), gebreken en achterstallig onderhoud, onderhuur en medehuur, ontruimingen en tijdelijke huurovereenkomsten.