Help, ik heb een familie(bedrijf)!

Download PDF

Familiebedrijf

Veel bedrijven hebben het moeilijk gehad de afgelopen jaren; faillissementen waren aan de orde van de dag. Bedrijven die het wel overleefden werden gedwongen tot sanering en soms zelfs tot verkoop.

Voor familiebedrijven is dat niet anders geweest, maar zij kampen met een extra uitdaging: de emotie van de familieband.

Casus 1

Een 45 jaar oud productiebedrijf, gerund door 2 neven. De een meer extern gericht, de ander meer gefocust op de interne organisatie. Het bedrijf heeft altijd goed gedraaid, maar kampt al enige tijd met sterk teruglopende omzetten. De extern gerichte neef, een echte ondernemer, wil graag innoveren, expanderen en is zelfs bereid tot verkoop van (een deel van) de onderneming. De andere neef wil daar niets van weten. De neven ontzien elkaar en dus gebeurt er maanden niks. Het bedrijf is inmiddels gedwongen de helft van haar personeel af te laten vloeien.

Casus 2

Een jong bedrijf in de logistieke dienstverlening, gerund door een oom en zijn neef. Oom bepaalde de strategie. Het bedrijf groeide snel, veel sneller dan de financieringsruimte toeliet. Waarschuwingen van de neef werden genegeerd; cash flow problemen waren het gevolg. Er dienden zich serieuze kopers aan. De neef wilde met hen om tafel. Oom wilde dat niet; bang voor gezichtsverlies binnen de familie. Het bedrijf ging uiteindelijk aan zijn succes ten onder.

Een goede governance biedt uitkomst

Helaas zijn er veel gevallen bekend waar het mis ging. Zakelijke- en familiebelangen gaan nu eenmaal niet altijd makkelijk samen. Reden waarom juist familiebedrijven baat hebben bij een goede governance, oftewel een structuur met daarin voldoende waarborgen voor de invulling van en toezicht op het bestuur. Denk daarbij aan regels omtrent de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de inrichting van een Raad van Commissarissen, het al dan niet werken met certificaten van aandelen en uiteraard een goede regeling bij geschillen binnen het bestuur en/of de aandeelhouders. Zeker indien er sprake is van bedrijfsopvolging binnen de familie is het zaak om de governance goed op orde te hebben.

Laat je als familiebedrijf hier op tijd over adviseren. Al was het maar op hoofdlijnen. Een goede governance kan voorkomen dat het oorspronkelijke bindmiddel van het bedrijf – de familieband –in de toekomst een splijtzwam wordt…

Wij adviseren bedrijven geregeld over hun governance. Bij familiebedrijven doen we dat veel in het licht van bedrijfsopvolgingskwesties. En steeds vaker zien we dat familiebedrijven ons zien als een vaste sparringpartner voor al hun juridische kwesties. We kennen het bedrijf en de stakeholders dan goed. Dat werk extra prettig en efficiënt.

Vragen?

Wilt u uw governance eens tegen het licht houden? Of bent u op zoek naar een juridisch adviseur die de mores van het familiebedrijf meer dan goed begrijpt? Neem dan vooral contact op. Wij staan u graag te woord.

 

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn