Franchise & Retail

PHAROS advocaten is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de retailbranche. Onze kennis en ervaring in de retail zetten wij in bij de begeleiding van franchise-organisaties, maar ook voor individuele franchisegevers en franchisenemers.

Franchise-overeenkomsten worden vaak in combinatie met (onder)huurovereenkomsten gesloten. Het is niet altijd eenvoudig te bepalen hoe deze overeenkomsten zich tot elkaar verhouden. Het huurrecht kent huurbeschermingsbepalingen; werken deze door in de franchise-relatie? Komt aan de franchise-overeenkomst een einde als de huurovereenkomst eindigt en vice versa? PHAROS advocaten weet hoe met dergelijke soms complexe vraagstukken moet worden omgegaan.

Wij worden vaak al in een vroeg stadium van onderhandeling over een franchise-constructie benaderd om de betrokken partijen bij te staan. Ook in deze precontractuele fase hebben partijen al rekening te houden met elkaars belangen. Franchisegevers moeten bijvoorbeeld juiste informatie geven over winstprognoses. Uit de rechtspraak hierover is gebleken dat de franchisegever er goed aan doet een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren naar de levensvatbaarheid van een formule. Van zo’n haalbaarheidsonderzoek maakt deel uit een onderzoek naar de lokale concurrentiepositie, de demografische en inkomenstechnische opbouw van het klantenpotentieel, alsmede de voorzienbare marktontwikkeling in de totale branche. Ook bij het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken kunnen wij u van dienst zijn.

Naast franchise raken ook andere concepten steeds meer in zwang in de retailbranche, zoals het shop-in-shopconcept. Grotere winkels stellen dan een deel van het winkeloppervlak ter beschikking aan een kleinere winkel. PHAROS advocaten stelt de daarvoor benodigde exploitatie-overeenkomsten en (onder)huurovereenkomsten graag voor u op.