The “Flex lawyer”, for tailor made solutions

De meeste advocatenkantoren werken op een traditionele manier: er wordt een advies- of proceszaak aangenomen tegen een vooraf afgesproken uurtarief, de werkzaamheden worden op kantoor uitgevoerd en de dienstverlening is van kwalitatief hoogstaand niveau. Deze traditionele manier is duidelijk en transparant en zal blijven bestaan.

Echter, de markt vraagt daarnaast in sommige gevallen ook om een modernere en flexibeler aanpak. Wij springen daarop in als extra service.

Wat houdt het Flex lawyer concept dan in? En wat zijn de verschillen met de traditionele aanpak?
“Flex” zegt het eigenlijk al, de Flex lawyer is flexibel en past zich – méér dan gebruikelijk – aan aan de wensen van de cliënt over de manier waarop deze de kennis en ervaring wil inzetten, bijvoorbeeld op locatie, voor langere perioden, interim etc. (zie hieronder). Daarnaast is relevant dat het doorgaans om langdurige opdrachten gaat waardoor de hoogte van de vergoeding gematigd kan worden.

Wat is dan de toegevoegde waarde van de Flex lawyer?

Dat de dienstverlening tailor made is en dus uniek en passend. Daarnaast is de Flex lawyer advocaat. Hij heeft dus niet alleen kennis van de wet en de rechtspraak, maar ook ervaring op het gebied van procederen. Hierdoor is hij heel goed in staat om te onderhandelen en contracten te maken of te beoordelen omdat hij weet op welke punten het vaak verkeerd gaat en hoe rechters daarop reageren. Die kennis wordt meegenomen in de contractenfase. Verder maakt de Flex lawyer deel uit van een advocatenkantoor waar men elkaar scherp houdt, waar wordt overlegd over zaken waar nodig en waardoor continuïteit in dienstverlening is gegarandeerd. Tot slot is het natuurlijk ook erg (kosten)efficiënt dat áls het dan toch tot een procedure komt, de Flex lawyer het betreffende dossier al kent en, in beginsel via de traditionele benadering, direct de procedure kan voeren.

Als we dan proberen in hoofdlijnen te omschrijven waar de flex lawyer voor kan worden ingeschakeld, dan komen we uit bij o.a. projectmatig werk, interim werk, (in-house) trainingen en werk op basis van abonnementen. Dit verduidelijken we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden:

  • Een buitenlandse belegger koopt een vastgoedportefeuille en heeft 3 weken de tijd voor een due diligence. Hij zoekt daarvoor juridische ondersteuning maar realiseert zich dat een deel van het werk op locatie, dus niet op het advocatenkantoor, verricht moet worden en dat het ook wel handig is als er één minder ervaren advocaat meewerkt. Een kantoor of een team neemt deze redelijk vastomlijnde zaak vervolgens aan als project tegen een vaste prijs.
  • Een retailketen wil haar vestigingen uitbreiden binnen Europa en kan niet inschatten hoeveel tijd en inspanning het juridische werk per maand gaat vergen. Het is in ieder geval wel veel werk. Dit wordt aangenomen door een speciaal hiervoor samengesteld advocatenteam met relevante ervaring tegen een prijs per nieuw opgeleverde vestiging. Daarbij spreken ze af dat als het aantal uren erg uit de hand loopt of juist erg meevalt er achteraf een verrekening plaatsvindt. Ook maken ze goede afspraken over de te boeken vluchten.
  • Een bedrijf kampt met tijdelijke onderbezetting op de juridische afdeling. Met een advocaat wordt afgesproken dat deze gedurende een bepaalde tijd op het kantoor van dat bedrijf het werk overneemt. Dit kan tegen een uurtarief maar ook tegen een vaste prijs, al dan niet gestaffeld. Niet genoeg mankracht? Dan wordt er een advocaat bij geplaatst. Flexibel dus en snel en zonder nieuw personeel te hoeven aannemen.
  • Een start-up of bedrijf zonder jurist in dienst heeft behoefte aan eerstelijns juridische ondersteuning. Het bedrijf heeft geen behoefte aan uitgebreide adviezen, maar wel aan snel advies, kort strategisch overleg, of een juridische sparringpartner. Het bedrijf hikt bovendien aan tegen de in hun ogen hoge uurtarieven die advocaten doorgaans rekenen. Dit bedrijf sluit een abonnement af tegen een vast bedrag per maand. Dit bedrijf kan zijn korte vragen nu onbeperkt stellen.
  • Een bedrijf merkt dat ze vaak aanloopt tegen dezelfde juridische problemen en wenst daarnaast permanente bijscholing voor het personeel. Zij zoekt daar een gespecialiseerde advocaat bij die in-house trainingen wil geven. De opgedane kennis kan vervolgens in de praktijk worden gebracht en het probleem is opgelost. Trainingen per uur, per dagdeel, elke week/maand/jaar.

U ziet het, de Flex lawyer ondersteunt uw bedrijf op de manier zoals u wilt.