Expertisegebieden

Vastgoedrecht Ondernemingsrecht/Vennootschapsrecht
Koop en levering van vastgoed Overname en verkoop bedrijven
Huurrecht Aandeelhoudersgeschillen
Bouwrecht Samenwerkingsverbanden / Joint Ventures
(Europees) aanbestedingsrecht en staatssteun Due diligence
Architectenrecht Bestuurdersaansprakelijkheid
Appartementsrechten / VvE’s
Erfpacht en opstal Contracten recht / verbintenissenrecht
Omgevingsrecht Algemene voorwaarden
Milieurecht Energierecht / ESco’s
Buren recht Beslag leggen
Financiering en participaties