Erfpacht & Opstal

PHAROS advocaten is gespecialiseerd op het gebied van erfpacht en opstal. In het bijzonder houden wij ons bezig met stedelijke erfpacht, een terrein dat de laatste jaren in beweging is.

Diverse steden zoals Rotterdam hebben het beleid erfpacht af te bouwen en de grond aan erfpachters te verkopen, zodat deze vol eigenaar worden van hun percelen.

In Amsterdam worden langlopende erfpachtcontracten nog altijd herzien, waarbij in het bijzonder geprobeerd wordt op grond van erfpachtvoorwaarden de vergoeding voor de grond, de canon, aanzienlijk te verhogen.

PHAROS advocaten weet de weg in de regelgeving op het gebied van erfpacht en opstalrechten en is ook op de hoogte van het beleid dat in de diverse grote steden gevoerd wordt op het gebied van erfpacht. Bovendien zijn wij thuis in de vele verschillende erfpachtvoorwaarden die in omloop zijn.

Wij staan onder meer erfpachters bij die als gevolg van canonherziening dreigen te worden geconfronteerd met aanzienlijk hogere woonlasten.

Waar de erfpachter een genotsrecht heeft op de gehele onroerende zaak, heeft de opstalgerechtigde slechts een recht op het gebouw. Opstalrechten komen vaak voor bij gestapelde bouwconstructies, waar sprake is van een gemengd gebruik. Wij kunnen u onder meer adviseren over de voor- en nadelen van een recht van opstal en over uw juridische positie als opstalgerechtigde en over de beëindiging van het opstalrecht.