Erfgoed en Monumenten

PHAROS advocaten staat meerdere Verenigingen en Stichtingen bij die eigenaar of exploitant zijn van monumentale vastgoedobjecten (denk aan forten, kastelen, landgoederen). In deze specifieke branche komen alle expertisegebieden binnen PHAROS advocaten aan bod. In het bijzonder de kennis van projectontwikkeling, maar ook de kennis van het erfpacht- en opstalrecht. Uiteraard komt ook het huur- en bouwrecht regelmatig aan de orde. PHAROS advocaten herkent de bijzondere aspecten van het exploiteren en behouden van cultureel en/of landschappelijk erfgoed en de juridische haken en ogen die hieraan verbonden zijn.