Energierecht/ESco’s

Het energierecht is volop in beweging. PHAROS advocaten beweegt mee!

In het energierecht komen een aantal van onze specialismen samen: bestuursrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht, milieurecht en verbintenissenrecht.

De toegenomen belangstelling voor duurzame energieopwekking, hergebruik van afvalstoffen, en CO2-reductie heeft een veelheid aan innovatieve ondernemers en ondernemingen nieuwe richtingen doen inslaan. Wij begeleiden deze partijen onder andere op het gebied van:

  • contracten inzake Warmte Koude Opslag (WKO) die onder het bereik van de op 1 januari 2014 in werking getreden Warmtewet vallen;
  • zon-/warmteprojecten, bijvoorbeeld de private aanbesteding van een zonnepanelenproject;
  • windprojecten, zoals de realisering van windmolenparken;
  • bio-energieprojecten;
  • subsidiebeoordelingen;
  • elektrisch vervoer;
  • Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-contracten.

Wij begeleiden ook de oprichting van Energy Service Company’s (ESCo), waarbij een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management uitbesteedt aan een externe partij. Dit is een uitstekend middel gebleken om (aanloop-)kosten te besparen. PHAROS advocaten adviseert u graag.