De bouwrechter: met hamer op pad naar bouwgeschillen

Download PDF

De rechtbank Noord-Holland is gestart met een nieuwe pilot: de bouwrechter. Deze rechter gaat bij consumentengeschillen (wanneer de opdrachtgever een consument is) met één of meerdere deskundigen ter plekke kijken bij verbouwingen of bouwprojecten. Vervolgens wordt getracht om meteen met een oplossing te komen of een beslissing te nemen. Op deze wijze wordt een geschil nog in een vroeg stadium opgelost én wordt tevens de kloof tussen rechtspraak en burger verkleind; twee vliegen in een klap dus.

Op de site van de rechtspraak wordt de procedure en de kosten van deze gespecialiseerde rechter verder toegelicht.

Vragen? Neem contact op met Ellis Cuijpers, e.cuijpers@pharosadvocaten.nl

Ellis Cuijpers

In februari 2018 heeft Ellis Cuijpers haar meestertitel behaald aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is afgestudeerd in het Burgerlijk recht. Ellis is werkzaam in de algemene vastgoedpraktijk van PHAROS advocaten. e.cuijpers@pharosadvocaten.nl / 035 7110844

Andere blogs