Coronablog – niet gedwongen gesloten, toch in de problemen? kantoren

Download PDF

Om te weten hoe het juridisch zit ten aanzien van de (ver)huur van ruimten waarvan de exploitatie door het kabinet is verboden (horeca, maar nu ook alle “contactberoepen” zoals kappers, fysiotherapeuten, tandartsen etc.), verwijzen wij u graag naar onze eerdere blogs over onvoorziene omstandigheden, overmacht, redelijkheid en billijkheid en de gebrekenregeling. Onderbelicht is nog hoe het zit met ruimten waarvan de exploitatie op dit moment (!) niet is verboden. Gisteren kwamen de winkels (7:290 BW) aan de orde. Vandaag de kantoorruimten en “overige ruimten” zoals opslagruimten (7:230a BW).

Het gebruik van kantoorruimten is niet door het kabinet verboden zoals je dat wel ziet bij bijvoorbeeld horeca en contactberoepen. Maar huurders van dergelijke kantoorruimten hebben niet per definitie geen recht op huurreductie (nog even los van de ROZ horde die dan genomen moet worden, zie onze eerdere blogs). Er dient verder gekeken te worden dan dat. Belangrijk is naar onze mening wat de aard is van de werkzaamheden van het kantoorpersoneel, of en in welke mate, het kantoorpersoneel ondersteunend is aan de exploitatie van andere ruimten en vervolgens of de exploitatie van die ruimten wel of niet zijn verboden. Voorbeelden: accountantskantoren ondersteunen in feite en vooral zichzelf en hebben weinig reden tot huurreductie. Het hoofdkantoor van een restaurantketen ondersteunt wel andere ruimten, namelijk haar vestigingen, en die zijn ook nog eens gedwongen gesloten. Een groot deel van het kantoorpersoneel is al snel (tijdelijk) niet nodig. Meer reden tot huurreductie. Ook hier is nuance cruciaal en dienen de specifieke omstandigheden goed te worden afgewogen.

Overigens, als deze coronacrisis fors langer gaat duren dan waar nu vanuit wordt gegaan (6 april resp. 1 juni) menen wij dat er meer reden is voor een eerlijker verdeling van de pijn, lees: dan zullen verhuurders er rekening mee moeten houden (ook afhankelijk van de compensatiemaatregelen voor verhuurders en huurders) dat zij steeds meer moeten toegeven aan de huurder. Ook als de huurder niet gedwongen moest stoppen. De mate, ernst en omvang van de crisis – inmiddels is een economische crisis als gevolg van het coronavirus onontkoombaar – rechtvaardigt dat.

Voor al uw vragen hebben wij een Corona – HELPDESK opgericht. Belt u ons – geheel vrijblijvend – met de vragen waar u vandaag of de komende weken mee zit. Wij kunnen u dan kort informeren over mogelijke oplossingsrichtingen voor uw situatie.

PHAROS advocaten
+31 (0)35 7110844

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn