Contracteren kun je leren

Download PDF

Contracteren

De komende tijd zullen er van mijn hand blogs verschijnen die gaan over contracteren. Hierover is heel veel te zeggen en te schrijven. Er zijn dan ook vele boeken over geschreven en er bestaat veel wetgeving en rechtspraak over.

Ik zal me beperken tot díe aspecten van contracteren die voor de alledaagse praktijk van een onderneming relevant zijn en ik zal het kort en praktisch houden; het blijven uiteraard blogs.

Om u een idee te geven over welke onderwerpen het zal gaan, geef ik hieronder een (niet uitputtende) opsomming:

  • Hoe komt een overeenkomst tot stand?
  • Wat te doen bij discussie daarover?
  • De noodzaak van duidelijke contractuele bepalingen en wat te doen als ze onduidelijk zijn of elkaar bijvoorbeeld tegenspreken?
  • De noodzaak van het aangeven van de rangorde tussen de verschillende contractuele bepalingen.
  • Het afbreken van onderhandelingen: wat mag en wat mag niet? En wat zijn de gevolgen?
  • Wie mag de overeenkomst ondertekenen en wat is de situatie als de ondertekenaar niet bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen?
  • Welke voorbehouden (bijvoorbeeld opschortend of ontbindend) komen vaak in de praktijk voor en wat is de werking daarvan?

Dan heeft u een idee. Mocht u dit interessant vinden, hou dan LinkedIn, Twitter en onze nieuwsbrieven in de gaten. Voor onze nieuwsbrieven kunt u zich via onze website opgeven: www.pharosadvocaten.nl.

Vragen?

Het spreekt voor zich dat u kunt bellen of mailen bij vragen.

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn