Contractenrecht/verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht vormt het hart van het Nederlandse civiele recht. Verbintenissen, een verplichting ten opzichte van een andere partij om een prestatie te leveren, komen veelal voort uit een schriftelijk contract.

PHAROS advocaten is zeer ervaren in het opstellen van contracten; wij maken koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, raamovereenkomsten, franchisecontracten, intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, bouwcontracten, overnamecontracten, aandeelhoudersovereenkomsten, energieleveringscontracten etc.

Dit vergt niet alleen specialistische kennis van de genoemde rechtsgebieden zelf, maar ook een gedegen ervaring in het opstellen van contracten an sich. Bij PHAROS advocaten beschikken wij over die kennis en ervaring.

Bovendien begeleiden wij partijen bij de beëindiging van deze contracten door opzegging of ontbinding en procederen wij over de (gevolgen van) niet nakoming van contracten. Zo voeren wij procedures waarin schadevergoeding wordt gevorderd en/of de ontbinding van een overeenkomst. Voor adviezen of procedures over overeenkomsten die onder invloed van een wilsgebrek als dwaling, dwang, bedrog of misbruik van omstandigheden zijn gesloten, kunt u bij PHAROS advocaten terecht. Dergelijke overeenkomsten zijn vatbaar voor vernietiging.

Verbintenissen kunnen behalve uit overeenkomsten ook ontstaan uit onrechtmatig handelen. Dan ontstaat er een plicht om schade te vergoeden. Wij adviseren en procederen met regelmaat over aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.