Burenrecht

PHAROS advocaten heeft gespecialiseerde kennis van het burenrecht. Geschillen tussen buren verdienen in onze visie altijd een poging om in der minne opgelost te worden; in onmin leven met de buren is namelijk niet prettig. Is een geschil echt niet oplosbaar, dan zullen wij ook niet schromen de zaak aan de rechter voor te leggen.

Het gaat hierbij vaak om grensgeschillen waarbij aspecten van verjaring of om kwesties waarbij erfdienstbaarheden (recht van overpad) een rol spelen. Wij zijn op de hoogte van de niet altijd eenvoudige regelgeving over een en ander.

Ook treden wij op bij overlastsituaties als gevolg van lawaai, rook, drugs, kwesties over (mandelige) scheidsmuren, grensoverschrijdende bouwwerken, overhangende takken en wateroverlast, kortom in zaken waarbij sprake is van inbreuk op het eigendomsrecht.

PHAROS advocaten zal u van eerlijk en objectief advies voorzien omtrent uw rechtspositie, ook als u de door u ervaren overlast in onze ogen dient te dulden. In ieder geval mag van u van ons een voortvarende aanpak verwachten.