Breedplaatvloeren: de onderzoeksplicht

Download PDF

Op 30 september 2019 publiceerde het FD de volgende koptekst op de voorpagina: “Strop voor kantooreigenaren en huurders door zwakke vloeren”. Het FD wijst er in dit artikel op dat volgens aangescherpte bouwregels veel betonnen vloeren te zwak zijn, en dat er controles of dure reparaties uitgevoerd moeten worden. Deze kosten kunnen per pand in de miljoenen lopen.

De aanleiding voor deze aangescherpte regels is het instorten van een deel van de parkeergarage van ‘Eindhoven Airport’ in mei 2017. De parkeergarage was nog in aanbouw en was uitgevoerd met een breedplaatvloer. Breedplaatvloeren en varianten daarop worden sinds 2000 veel gebruikt voor bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen, schoolgebouwen en parkeergarages.

Door het ongeval kwam de vraag op of de constructies van bestaande bouwwerken met breedplaatvloeren voldoende veilig zijn en, wat per gebouw onderzocht en beoordeeld dient te worden. Door onderzoek en zo nodig herstel, zouden eventuele ongelukken kunnen worden voorkomen. Hiertegenover staan hoge kosten. Het is soms onduidelijk wie deze kosten zal moeten dragen. Dat is afhankelijk van onder andere contracten met aannemers en verzekeringsmaatschappijen op wie deze last (al dan niet deels) ligt. Al met al zorgt het ongeval van mei 2017 voor gebouweigenaren, huurders, en aannemers voor veel onzekerheid.

Naar aanleiding van het ongeval heeft het ministerie van BZK concrete stappen gezet. Er zijn rekenregels en er is een stappenplan opgesteld. Deze kunnen worden gebruikt als leidraad bij het beoordelen van de bestaande gebouwen met breedplaatvloeren. Op dit moment wordt er bovendien een onderzoeksplicht voor gebouweigenaren uitgewerkt in het Bouwbesluit. In ieder geval zullen gebouwen die volgens de minister vallen onder de hoogste gevolgklasse, zoals gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen met verminderd zelfredzame personen, vóór 1 januari 2021 moeten zijn beoordeeld. Later zal deze onderzoeksplicht ook voor alle andere gebouwen met breedplaatvloeren gaan gelden.

Zodra er over de precieze inhoud van deze onderzoeksplicht in het Bouwbesluit meer duidelijk is, zullen wij hierover publiceren.

Vragen? Neem contact op met Ellen Krul, e.krul@pharosadvocaten.nl

Bronnen: zie deze kamerstukken

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn