Bouwrecht

PHAROS advocaten beschikt over ruime ervaring en juridische expertise ten aanzien van alle aspecten van het bouwrecht. PHAROS advocaten staat alle in de bouwketen betrokken partijen bij: opdrachtgevers, (onder-)aannemers, directies, architecten, adviseurs en leveranciers. Wij adviseren en procederen geregeld bij de civiele rechter maar ook bij andere geschillenbeslechters, zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het NAI, de Commissie van Geschillen KIVI NIRIA, de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw.

Het gaat onder meer om zaken over:

  • (niet) nakoming en/of beëindiging aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, projectontwikkelingsovereenkomsten en raamovereenkomsten,
  • afrekening van meerwerk en minderwerk
  • oplevering, vertragingsclaims en termijnverlenging
  • bouwfouten, gebreken
  • garanties
  • retentierecht
  • algemene voorwaarden

Daarnaast begeleidt PHAROS advocaten gebiedsontwikkelingen. Wij voeren onderhandelingen met of voor projectontwikkelaars, beleggers, aannemers en overheden en stellen contracten op, zoals samenwerkingsovereenkomsten, projectontwikkelingsovereenkomsten en bouwcontracten.

Gedacht moet daarbij worden aan de traditionele aannemingsovereenkomst waarbij de opdrachtgever de ontwerpverantwoordelijkheid heeft, terwijl de aannemer een werk realiseert en daarvoor de verantwoordelijkheid draagt (traditionele- en RAW bestekken). Maar ook aan contracten die vorm geven aan een meer geïntegreerde samenwerking, waarbij ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheid gedeeld worden. Het betreft dan onder meer Bouwteamovereenkomsten, Turnkey-overeenkomsten en Design & Build-overeenkomsten.

PHAROS advocaten beschikt uiteraard over diepgaande kennis over de hier toepasselijke voorwaarden en regelgeving, zoals de COVO 2010, AVA 1992, UAV 2012, DNR, UAV GC 2005, STABU en RAW. Wij zijn bovendien op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen. Dat moet ook. De bouw innoveert. BIM is in opkomst en duurzaamheidseisen, zoals van BREEAM, worden scherper. PHAROS advocaten informeert u regelmatig hierover via haar blogs.