Bouw & Infra

Bij PHAROS advocaten weten wij hoe wij opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers goed door het bouwproces kunnen loodsen. De specialisten van PHAROS advocaten kunnen u in alle fasen van het bouwproces van dienst zijn, of het nu de sectoren woning- en utiliteitsbouw betreft of de grond- weg- en waterbouw (GWW-sector).

In de voorfase van projecten, waarin het programma van eisen, de aanvraag voor de vergunning, het ontwerp, de kostenbegroting en het bestek wordt opgesteld zijn wij betrokken als opsteller van documenten of als sparringpartner. Daarnaast begeleiden wij zowel overheden als private partijen bij de selectie van de aannemer, wat vaak gebeurt door middel van een aanbesteding.

Ook in de fase van de realisering van het project helpen wij partijen om het werk tot een goed einde te brengen. Wij “lopen vaak mee” in projecten, waardoor kostbare discussies over meerwerk, termijnoverschrijding, schade, planningen en opleveringsgebreken vaak voorkomen kunnen worden. Natuurlijk treedt PHAROS advocaten ook op als over deze onderwerpen geprocedeerd moet worden bij de rechtbank of een arbitrage-instituut.

Tenslotte blijven wij vaak betrokken in de fase na oplevering, de fase waarin onderhoud moet worden uitgevoerd en/of mogelijke gebreken aan het licht komen.

Natuurlijk is bij PHAROS advocaten de kennis aanwezig om vraagstukken die betrekking hebben op de binnen de bouw gebruikelijke samenwerkingsvormen op doortastende wijze op te lossen. Sinds een aantal jaren is binnen de bouw een trend waarneembaar, waarin de betrokken partijen meer verantwoordelijkheid delen, dan in de traditionele rolverdeling tussen opdrachtgever en aannemer het geval was. PHAROS advocaten is thuis in alle nieuwe geïntegreerde contractvormen die bij deze recente ontwikkelingen passen, zoals Design & Build, Bouwteam, Design Build Finance Maintenance.

Hetzelfde geldt als toch gekozen is voor een meer traditionele opdracht, waarop de UAV 2012 van toepassing kunnen zijn en – bij opdrachten door particulieren – de AVA 1992, de AVA 2013 of, als gebruik gemaakt wordt van het BouwGarant Contract, de COVO 2010.

Ons concept van de Flex lawyer leent zich uitstekend voor het updaten of opstellen van tailor made bouwcontracten en algemene voorwaarden. Wij stellen algemene voorwaarden niet alleen op, wij zorgen ook voor kennis en begrip op de werkvloer door uit te leggen hoe algemene voorwaarden van toepassing op een overeenkomst kunnen worden verklaard. Beschikken over goede contracten en algemene voorwaarden is namelijk prettig, ze ook op een goede manier gebruiken nog veel prettiger.