Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van vennootschappen dienen hun soms complexe taken op behoorlijke wijze te vervullen. Doen zij dat niet, dan lopen zij het risico aansprakelijk te worden gesteld. Dat kan zowel in als buiten faillissement.

PHAROS advocaten begeleidt bestuurders die geconfronteerd zijn of dreigen te worden met een aansprakelijkstelling. Ook partijen die een bestuurder aansprakelijk willen stellen of hebben gesteld kunnen bij ons terecht. Het kan daarbij gaan om vennootschappen die hun eigen bestuurder aansprakelijk willen stellen (interne bestuurdersaansprakelijkheid), maar ook om crediteuren van een vennootschap die een bestuurder willen aanspreken op grond van onrechtmatig handelen.

De interne bestuurdersaansprakelijkheid is aan de orde als sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder. De bestuurder moet in dat geval een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Decharge zorgt er veelal voor dat de bestuurder bevrijd is van het risico dat hij intern aansprakelijk wordt gesteld.

Crediteuren van een vennootschap die een bestuurder persoonlijk aansprakelijk willen stellen moeten zich realiseren dat dit geen eenvoudige zaak is; de wetgever en rechter hebben namelijk de lat hoog gelegd voor een succesvolle aansprakelijkstelling. Er liggen kansen als: de bestuurder bij het aangaan van een verplichting wist dat deze door de vennootschap niet zou kunnen worden nagekomen of als de bestuurder van een vennootschap selectief is gaan betalen, wetende dat niet betaalde schuldeisers onbetaald zouden blijven.

Ook curatoren in faillissement doen onderzoek naar aansprakelijkheid van de bestuurder als daar aanleiding toe is. In faillissement is het criterium voor bestuurdersaansprakelijkheid onbehoorlijk bestuur door de bestuurder (of commissaris of andere beleidsbepaler), welk onbehoorlijk bestuur ook moet hebben geleid tot het faillissement. Daarvan kan al sprake zijn indien een bestuurder de jaarrekening niet tijdig heeft gedeponeerd. Zaak dus om je als bestuurder goed te laten voorlichten over de risico’s die claimen aan het bestuurderschap.

PHAROS advocaten adviseert en procedeert over al deze vormen van bestuurdersaansprakelijkheid.