Banken weigeren steeds vaker bankgaranties te verstrekken op basis van de “oude” ROZ tekst

Download PDF

Bankgaranties

Naar aanleiding van een reeks arresten van de Hoge Raad, met als slotakkoord het arrest van 17 februari 2017, zullen banken vrijwel zeker geen bankgaranties meer voor huurders stellen op basis van de “oude” tekst van de ROZ bankgarantie.

Het probleem is dat de Hoge Raad heeft bepaald dat de leegstandschade die een verhuurder lijdt bij faillissement van de huurder (gederfde huur na de datum waartegen de curator heeft opgezegd) wél onder de bankgarantie geclaimd mag worden terwijl de bank die schade vervolgens niet kan verhalen op de failliete boedel. Dit is té veel in strijd met het systeem van de (Faillissements) wet.

Ik weet dat verschillende banken in onderling overleg de tekst zodanig hebben aangepast dat leegstandschade niet meer geclaimd kan worden onder de bankgarantie.

Wilt u hier meer over weten, of over alternatieve zekerheden zoals de concerngarantie of de waarborgsom, dan kunt u mij bellen of mailen.

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn