Asbest, better safe than sorry?

Download PDF

Op 1 december jl  heeft minister Asscher de Tweede Kamer laten weten dat de eerder aangekondigde drastische verlaging van de grenswaarden voor de concentratie asbest amfibolen in de lucht per 1 januari 2015, niet doorgaat. Wat is daar opmerkelijk aan?

Asbest roept veel negatieve associaties op. Gezondheidsrisico’s, kostbare saneringen, uithuisplaatsingen, sluiting van winkels: indien asbest in een pand wordt aangetroffen, zijn de gevolgen vaak ingrijpend.

Asbest werd tot het einde van de vorige eeuw veelvuldig gebruikt in de bouw. Asbest is brandwerend, en isoleert goed. Nadat duidelijk werd dat asbest grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is het gebruik van asbest verboden.

In 2010 oordeelde de Gezondheidsraad dat asbest nog veel schadelijker is dan we tot dan toe aannamen. Al  gauw wilde de minister daarom de concentratie asbestvezels die zich in de lucht in een bepaalde ruimte mag bevinden, verlagen. De minister maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten asbest. Bij brief aan de Tweede Kamer van 21 januari 2014 kondigde minister Asscher aan dat de toegestane grenswaarden voor asbest amfibolen (de gevaarlijkste asbestsoorten) op 1 januari 2015 drastisch zouden worden verlaagd.

Dit zou betekenen dat veel panden die eerder binnen de normen vielen, opeens toch te veel asbest zouden bevatten. Gevolg: op korte termijn veel nieuwe saneringen met alle gevolgen van dien. Veiligheid staat voorop, de financiële gevolgen voor eigenaren van vastgoed en de gebruikers zijn daaraan ondergeschikt.

Op 1 december 2014 heeft minister Asscher de aangekondigde verlaging van de toegestane grenswaarden per 1 januari 2015 dus afgeblazen. Volgens hem is zo’n aanzienlijke verlaging technisch niet haalbaar op zo’n korte termijn. Wel kondigde hij aan dat de grenswaarden voor de concentratie asbest amfibolen in de lucht op een later tijdstip alsnog zullen worden verlaagd, maar minder ingrijpend.

In de vastgoed praktijk zijn de gevolgen van asbest duidelijk merkbaar. In huurrelaties, of bij verkoop van onroerend goed, kunnen geschillen ontstaan. Wat bijvoorbeeld indien een gehuurd winkelpand drie maanden dicht moet om het aanwezige asbest te kunnen saneren? Kan de huurder het mislopen van omzet gedurende die periode claimen van de verhuurder? En kan een koper van een pand de verkoper aanspreken indien in het pand asbest blijkt te zitten, ook als de verkoper daarvan niet op de hoogte was?

De komende jaren zullen de normen voor de toegestane concentratie asbestvezels in de lucht waarschijnlijk steeds strenger worden. Veiligheid staat voorop, en de gevaren van asbest worden steeds duidelijker. Daarom is het van belang bij het sluiten van een huur- of koopovereenkomst, aandacht te besteden aan de mogelijke aanwezigheid van asbest. Zeker bij panden die gebouwd zijn in de periode dat het gebruik van asbest gangbaar was. Bij het sluiten van een overeenkomst kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen.

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met mij. 

PHAROS advocaten

Kiezen voor PHAROS advocaten betekent kiezen voor bevlogen advocaten met jarenlange ervaring en expertise. Aan de onderhandelingstafel, als sparringpartner of in de rechtszaal, onze aanpak is persoonlijk en recht op het doel af. info@pharosadvocaten.nl / 035-711 08 44

Andere blogs - Website - Twitter - Facebook - LinkedIn