Architectenrecht

PHAROS advocaten adviseert en procedeert over alle kwesties die betrekking hebben op het ontwerp en advies ten behoeve van het bouwproces. Wij zijn op de hoogte van alle soorten ontwerp- en adviescontracten voor de bouw, zoals DNR, SR en RVOI.

Wij begrijpen de soms complexe verhouding tussen de bij de realisering van een bouwproject betrokken partijen, zoals de opdrachtgever, de directievoerder, de aannemer, de constructeur en de architect. PHAROS advocaten is op de hoogte van zowel de traditionele contractvormen op basis van (bijvoorbeeld) de UAV 2012, als moderne geïntegreerde contractvormen als bouwteam, Design & Build (D&B), waarbij de aannemer een belangrijkere rol speelt in het ontwerp van het werk.

PHAROS advocaten adviseert en procedeert over onderwerpen als ontwerpfouten, meer- en minderwerk, voortijdige beëindiging, auteursrecht en termijnoverschrijding. Deze procedures worden, afhankelijk van partijen daarover hebben afgesproken en/of wensen, gevoerd bij de burgerlijke rechter of bij de verschillende arbitrage-instituten voor architect, raadgevend ingenieur en adviseur, zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw, Arbitrage Instituut Bouwkunst en de Geschillencommissie Kivi.